Foreldreseminar 2019

FORELDRE-SEMINAR 2019

Autismeforeningen Østfold fylkeslag har igjen gleden av å kunne ønske foreldre til barn, ungdom og unge voksne med diagnoser i autismespekteret velkommen til helgeseminar med spennende tema og dyktige forelesere.

Seminaret er helgen 2.-3.mars

Fullstendig invitasjon foreldreseminar