Foreldregruppa i Vestnes ut i nærmiljøet

 

Ansvarlige for å drifte Foreldregruppa for Autisme/ Asperger syndrom i samarbeid med ADHD lokalforening hadde i dag stand på Vestnes Brygge.1Foreldregruppa stand 1 des 2012-web

Formålet med denne aktiviteten var å informere besøkande om foreldregruppa sin aktivitet, tilknyttning og om foreninga vår. Vi delte ut eit skriv om foreldregruppa til dei som var interessert. I tillegg hadde vi med oss brosjyrer med litt info om diagnosane.

Vi vart godt motteke av forbipasserande som synes dette var ein fornuftig informasjon å formidle.

På stand fann vi Roger Rishaug frå Autismeforeningens fylkeslag og Siv Nekstad frå ADHD foreninga. Her er ikkje samarbeidet mellom foreninga noko problem:) Desse diagnosane har mykje felles interessearbeid var det einighet om. Det var kjekt å komme ut å gje folk informasjon om foreldregruppa sin aktivtet, og kanskje får vi også fleire inn i foreldregruppa. Vi har også planer om å gjenta stand litt ut på nyåret 2013.  

Foreldregruppe i Vestnesfor Autisme/ Asperger syndrom og ADHD.

Autismeforeningen i Norge Møre og Romsdal fylkeslag og Fylkeslaget i Møre og Romsdal ADHD NORGE, arrangerer i samarbeid:

  • Faste møte siste onsdag i kvar månad kl. 19.00. Møta er på Frivillighetssentralen i Vestnes. Du er hjarteleg velkomen til ein hyggelig kveld!

  • Målgruppe: Pårørande/nærpersonar til barn og ungdom med aktuelle diagnosar. 

  • Aktivitet: Vi har tema og utvekslar erfaringar vi har med offentlege tenestetilbod og livet med diagnose. Å treffe andre i liknande situasjon er likemannsarbeid som er til nytte for foreldre. Vi erfarer at diagnosegruppene at mykje felles behov overfor offentlege tenester. Dette gjeld både hjelpeapparatet og rett til økonomisk stønad. I ein kommune som Vestnes får vi eit breiare miljø ved å vere saman om ein slik aktivitet.  

  • Medlemskap: Innmelding som medlem i foreninga kan gjerast frå websida,

    på epost elller pr brev.

 

Kontaktpersonar i foreldregruppa Vestnes er:

Autisme/Asperger Syndrom

Roger Rishaug – Kontaktperson foreldregruppa Autisme mob: 91 12 88 48

epost:roger.rishaug@adsl.no

 

ADHD

Gunn F. Valen – Kontaktperson i Vestnes og Omegn lokallag

Mob: 92 22 32 84

epost: gunn.valen@hotmail.no

Siv NekstadKontaktperson i Vestnes og Omegn lokallag

mob: 98 64 47 37

epost: sivhnek@gmail.com

 

Autismeforeningen i Norge Møre og Romsdal fylkeslag

Leder: Helga Iren Kvien Tlf: 99 38 99 92

Epost: helgairen@yahoo.no

http://mr.autismeforeningen.no

Fylkeslaget Møre og Romsdal ADHD NORGE

Leder: Eva Indergård Tlf: 99379626

E-post: evaind@svorka.net

http://www.adhdnorge.no

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer