Foreldregruppa for foreldre til barn, ungdom og voksne med autismespekterdiagnoser

Vi fortsetter i høst med foreldregruppa for foreldre til barn, ungdom og voksne med autismespekterdiagnoser. Gruppa er åpen for alle, og vi ønsker at den skal være et sted der vi kan knytte nettverk, dele tanker og opplevelser, få støtte og forståelse og bli kjent med andre i en lignende situasjon. 

 

I høst vil vi ha foreldregruppa på Peppes, slik at vi kan få oss noe å spise og drikke, samt samles på et sted som er litt lunere og hyggeligere enn møterommene på Aker sykehus. Vi har reservert et eget rom på Peppes på Jernbanetorget, og håper dette vil være et sted som er enkelt og greit å komme seg til for alle. 

 

Første samling for foreldregruppa blir torsdag 6. september klokka 19.00 på Peppes på Jernbanetorget (på hjørnet helt nederst på Karl Johan). Rommet vi har reservert er i tredje etasje. Hvis du har behov for heis, er det bare å spørre personalet. 

 

Etter første samling foreslår vi å dele opp i to foreldregrupper, én for foreldre til barn/ungdom voksne med Asperger/høytfungerende autisme, og én for foreldre til barn/ungdom/voksne med autisme/psykisk utviklingshemning. Slik blir det lettere å snakke om temaene som angår oss mest. Vi ser for oss at disse to foreldregruppene kan danne et utgangspunkt for å sette i gang aktitiveter og treff som der også barna våre er med. 

 

Hvis det er noe du lurer på, ta kontakt med Aud Auråen på audaur@online.no eller Ane F. Sveinhaug på anefs@outlook.com


Håper å se deg der!

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer