FORELDREARENA- Kristiansund-Gruppesamlingene går over 7 ganger. Oppstart 9. november 2016

FORELDREARENA

Erfaringsutveksling om din hverdag
Gruppebasert tilbud til foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom.

Sted: Habiliteringstjenestens lokaler i Sykehusgata 2, Kristiansund

foreldrearena-brosjyre-2016