Per Vilhelm Wilhelmsen er seksjonsleder for habilitering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Wilhelmsen er utdannet vernepleier, og har erfaring som leder for: – Nasjonalt ledernettverk for voksenhabilitering, – Fagråd for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, – Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes, Helse Nord, – Behandlerstøtteteam for pasienter med psykiske lidelser med samtidig utviklingshemming og autisme, Helse Nord, – Regional overlegefunksjon for habilitering, Helse Nord, og for – Regionalt ledernettverk i habilitering, Helse Nord.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer