Arvid Nikolai Kildahl er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har tatt doktorgrad på post-traumatisk stresslidelse hos voksne med autisme og utviklingshemming og er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, OUS og ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom), OUS. Han forsker på ulike problemstillinger som gjelder psykisk helse hos personer med autisme/utviklingshemming og er spesielt opptatt av komplekse/sammensatte problemstillinger, herunder strategier for å gi likeverdige psykiske helsetjenester til personer i disse gruppene og kunnskap som kan bidra til god samhandling mellom pårørende og tjenester.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer