Foredrag med Torhild Jåvold – erfaringer med arbeid og dagligliv

Er det plass i arbeidslivet for personer med autismespekterdiagnose? Bør man tenke nytt om arbeid for denne gruppen? Kan uføretrygd være det beste alternativet for noen? Hvordan prøve å leve et godt liv med autismespekterdiagnose? Styremedlem i Aust-Agder lokallag Torhild Jåvold vil snakke om sitt liv med autisme og dele sine erfaringer med utdanning, arbeid og dagligliv.

Torhild Jåvold fikk diagnosen Asperger syndrom som 38-åring, og vil fortelle om barndom og oppvekst, og veien til diagnose i voksen alder. Hun vil snakke hvordan diagnosen preger livet både positivt og negativt, og hvordan hun har fungert i utdanning og arbeidsliv. Hun har tidligere fortalt sin historie til Allers og KK, og deltok på Autismeforeningens arrangement på Arendalsuka 2023 under temaet Er det plass for mennesker med Autismespekterdiagnose i arbeidslivet? Hun er 53 år og oppvokst i bygda Reddal i Grimstad kommune. Etter å ha bodd store deler av voksenlivet andre steder i landet, bor hun igjen i Grimstad. Hun har tidligere vært i arbeid og tatt høyere utdanning, men er nå uføretrygdet.

Arendal bibliotek – Torvet 6, 4836 Arendal. Fredag 24. mai Kl. 16:30 – 18:00. Gratis inngang. Enkel servering.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer