FN-dagen for medvit rundt autisme 2015

2. april vil medlemslanda i FN arbeide for å auke forståinga i samfunnet for autisme gjennom markeringar og formidling av kunnskap.

Generalforsamlinga i FN erklærte i 2007 2. april til verdens dag for medvit rundt autisme. Dagen blei markert for første gong i 2008.

FN-resolusjonen som vedtok denne dagen oppfordrar alle medlemsstatar av FN til å gjere tiltak for å auke medvitet rundt autisme i samfunnet, og oppfordrar til fokus på tidleg diagnostisering og tilrettelegging for personar med denne diagnosen. Les resten av omtalen på FN-sambandets sider.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer