FFOs plattform for habilitering og rehabilitering

Onsdag 13. mars la FFO fram sin plattform for habilitering og rehabilitering. I plattformen tar FFO utgangspunkt i dagens utfordringer på området habilitering og rehabiliteirng og skisserer sine løsninger og anbefalinger. Målet er at alle som trenger habilitering og rehabilitering skal få dette.

Plattformen tar for seg seks utfordringsområder:
1. Tilbud til alle som trenger det.
2. Innfør fritt rehabiliteringsvalg.
3. Kommunene svikter.
4. Rehabilitering og arbeidsliv.
5. Styrk habiliteringstilbudet til barn.
6. Bedre ungdomshelse sikrer fremtiden.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer