FFO Viken inviterer til informasjonsseminar om ditital hjemmeoppfølging.

 
 
 
 
 
Velkommen til FFO Viken` informasjonsseminar omdigital hjemmeoppfølging.
 
 
Tirsdag 23. mars 2021 kl. 12.00 – 13.15
En invitasjon til deg som er brukerrepresentant eller medlem i en av eierorganisasjoner, tittel på vårt temaseminar er:
Digital hjemmeoppfølging – nytt barn har mange navn?
Foredragsholder er
Andreas Moan, Prosjektdirektør dr. med.
Samhandling og brukermedvirkning Helse Sør-Øst RHF
Tidsramme:
Kl. 11.55 Velkommen v/ FFO Viken
Kl. 12.00 – 12.30 Digital hjemmeoppfølging v/ Andreas Moan
Kl. 12.30 – 12.40 Pause
Kl. 12.40 – 13.15 Foredraget fortsett, mulighet for å stille spørsmål
Avslutning
Seminaret avholdes via Teams, link sendes dere på epost dagen før arrangementet!
Vi har plass for inntil 50 deltagere, her vil prinsippet om «førstemann til mølla» gjelde.
Påmelding snarest og senest innen 19. mars til marit.olsen@ffo.no
(NAVN, TELEFONNUMER OG EPOSTADRESSE MÅ FREMKOMME I PÅMELDINGEN)
Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med oss!
VELKOMMEN!
Med vennlig hilsen
Sign. Sign.
Marit Olsen Tove Malnes
Fylkessekretær Fylkessekretær Vi treffes på 66 90 18 03
FFO Viken FFO Viken

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer