Årsmøteinnkalling 2013

 

__rsm__te.jpg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
på Emma Kafé (Emma Hjorths vei 66 i Sandvika) 
Lørdag 2. februar 2013, kl. 10.30 til ca. 11.30 
Registrering og kaffe/te fra kl. 10.00

Se invitasjonen for veibeskrivelse og informasjon om dagens aktiviteter.   
Påmeldingsskjemaet finner dere her. 

SAKSLISTE

Innledning – Velkommen ved styreleder Lora Rypern.  
                 Kort presentasjon av styret

Sak 1 – Valg av møteleder, referent og tellekorps

Sak 2 – Godkjenning av dagsorden

Sak 3 – Godkjenning av antall stemmeberettigede 

Sak 4 – Årsmelding avsluttet pr. 31. desember 2012

Sak 5 – Revidert regnskap avsluttet pr. 31. desember 2012 

Sak 6 – Selvstendighet som nytt satsningsområde.  Styrets mål.

Sak 7 – Budsjett 2013 

Sak 8 – Valg.  Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.

Når årsmøtet formelt er avsluttet, kommer Niels Petter Thorkildsen fra Autismeforeningens Faglig råd. Niels Petter vil gi oss litt informasjon om en utvikling innenfor diagnostisering som bekymrer mange.

I mai 2013 forsvinner Asperger syndrom som en egen diagnose i USA, til fordel for en samlediagnose som er ment å romme alle på autismespekteret. Kommer Norge til å oppleve en lignende endring, når diagnosemanualen som vi bruker revideres i 2015?  Hvilke konseksvenser kan vi da forvente?   

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer