Fagseminar i Sogndal 27 april

 Vil minne alle om fagseminar i Sogndal, fredag 27 april, på Quality Sogndal Hotell.

For meir info sjå på forsiden av www.autismeforeningen. no, på høgre side. Der ligg heile  programmet klart.