Fagseminar for lærere om elever i grunnskolen med ASD 4. november

Autismeforeningen Oslo fylkeslag inviterer til fagseminar om utfordringer og muligheter i arbeidet med elever i grunnskolen som har autisme eller Asperger syndrom.

Målgruppe for seminaret er lærere, assistenter, helsesøstre og andre skoleansatte.

Følgende tema tas opp:

  • Hva er typiske kjennetegn på autismespekterforstyrrelse/Asperger syndrom?
  • Hva er sentrale utfordringer ved diagnoser i autismespekteret/Asperger syndrom i hverdag og skole? Hvordan håndtere disse?
  • Hvordan få til et godt samarbeid mellom skole, foreldre og andre aktuelle instanser?

Foredragsholder er Bodil Sjømæling, rådgiver ved Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-øst.

Det vil være mulig å stille spørsmål og diskutere aktuelle problemstillinger underveis.

Seminaret er gratis.

Tid: 4. november 2014 kl. 13-15

Sted: Auditoriet på Nordpolen skole

Påmelding sendes snarest til: Kurs.fylkeslagoslo@gmail.com

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer