Fagseminar 15. november: Autisme i endring

Det inviteres til fagseminaret Autisme i endring. Seminaret er også en avskjed med Åse Gårder, som etter 27 år som daglig leder i Autismeforeningen nå går av med pensjon. Fagpersoner som Åse Gårder har jobbet mye sammen med har ønsket å delta og foreleser en halv time hver over et av sine beste tema.

Påmelding

Verktøykasse for tillitsvalgte