Faglig råd

Faglig råd er opprettet av Autismeforeningen i Norge og er direkte tilknyttet foreningen. Det meste av Faglig råds arbeid foregår gjennom rådgivning over telefon og e-post: post@autismeforeningen.no.

Faglig råd kan bistå med bl.a. følgende: Rådgiving basert på generell autismekompetanse til foreldre, pårørende og fagfolk Informasjon om hvilke instanser i hjelpeapparatet som tilbyr relevante tjenester Informere om lovverk og rettigheter Påvise og dokumentere eksempler på mangelfull tjenesteyting til mennesker med autisme og Asperger syndrom