Faglig råd

Faglig råd er opprettet av Autismeforeningen i Norge og er direkte tilknyttet foreningen. Det meste av Faglig råds arbeid foregår gjennom rådgivning over telefon og e-post: post@autismeforeningen.no.

Faglig råd kan bistå med bl.a. følgende: Rådgiving basert på generell autismekompetanse til foreldre, pårørende og fagfolk Informasjon om hvilke instanser i hjelpeapparatet som tilbyr relevante tjenester Informere om lovverk og rettigheter Påvise og dokumentere eksempler på mangelfull tjenesteyting til mennesker med autisme og Asperger syndrom

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer