Fagkurs om Autisme

Autismeforeningen Østfold fylkeslag arrangerer i høst fagkurs for lærere og andre ansatte på skolene, samt andre ulike fagpersoner som samarbeider rundt barnet/ungdommen i hverdagen. Se Fullstendig invitasjon til kurs for mer informasjon.