Fagakademiet holder kurs i tilrettelegging for læring hos elever med autisme

Fagakademiet inviterer til fagkveld onsdag 30. januar 17.00 – 21.00

Hvilke system og grunnkunnskaper må være på plass når elever med autismespekterforstyrrelser begynner på din skole?

Hvordan møte elever med ulike former for autismespekterforstyrrelser og tilstøtende diagnoser, best mulig? Hva er generelle kjennetegn og hva kan vi gjøre i forhold til følgende utfordringer?

Foreleser er Terje Wårheim, som har erfaring siden 1991 fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne, inkl. bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, inkl systematisk foreldreveiledning.

For påmelding og mer informasjon om kurset, gå inn på Fagakademiets hjemmeside.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer