Facebook

Autismeforeningen i Akershus er aktiv på Facebook.  Det gjør det mulig for oss å nå ut til medlemmer som ikke har fått lest våre nyhetsbrev.  I denne artikkelen finner du en oversikt over våre arenaer på facebook. 

Offisielle facebooksider:

Autismeforeningen i Norge
Informasjon fra foreningens administrasjon og landsstyre. 
Autismeforeningen i Norge – Oslo fylkeslag og Akershus fylkeslag
Informasjon fra oss i Akershus fylkeslag men også fra Oslo fylkeslag. Mange arrangementer er åpne for deltakere uansett hvilket fylkeslag de hører til. 

Foreldregruppene våre på facebook:

Autismeforeningen foreldregruppa Romerike
Gruppa er hemmelig og rettes mot alle som bor i Romerike og har et barn på autismespekteret. Her kan du blant annet bli kjent med andre lokale familier og få påminnelser om våre foreldretreff i Lillestrøm.  Send en epost til nedre.ain.akershus@gmail.com for å bli medlem i gruppa. 
Autismeforeningen i Follo
Gruppa er lukket og rettes mot alle som bor i Follo og har et barn på autismespekteret. Her kan du blant annet bli kjent med andre lokale familier og få påminnelser om våre foreldretreff på Waldemarhøy i Ski.  
Foreldregruppe Asker/Bærum
Gruppa er lukket og rettes mot alle som bor i Asker/Bærum og har et barn på autismespekteret. Her kan du blant annet bli kjent med andre lokale familier og få påminnelser om våre foreldretreff på Hasselbakken eller andre steder i Asker/Bærum. 

Andre diskusjonsgrupper drevet av fylkeslaget:

PDA Norge
PDA Norge er en lukket diskusjonsgruppe med fokus på en lite kjent tilstand som heter «pathological demand avoidance» (PDA). Mange ser på PDA som en del av autismespekteret, men autismevennlige tiltak fungerer ofte mot sin hensikt. Barn med PDA gjør alt mulig for å unngå krav. Les mer om PDA her
Extra special families in Norway
ESFIN er en lukket diskusjonsgruppe med fokus på familier som har tospråklige barn med spesialpedagogiske eller medisinske behov (enten det er autisme/Asperger eller noe annet). Diskusjonene foregår på engelsk. 

Et utvalg av relevante eksterne diskusjonsgrupper 

Noen av våre styremedlemmer er medlem i disse gruppene og opplever dem som saklige.  Dette bør likevel ikke tolkes som en anbefaling.
Autismepappa’r i Norge.
Dette er lukket gruppe for pappaer til unger innenfor autismespekteret.
Autisme, ADHD, kosthold og ernæring
Dette er en lukket gruppe med fokus på spiseutfordringer av alle slag hos personer med ADHD eller autisme/Asperger. Det kan handle om matvareallergi eller -intoleranse, særspising, persepsjonsvansker, manglende matlyst/sultfølelse osv.

Jenter med Asperger, foreldregruppe
Dette er en lukket gruppe med fokus på jenter på autismespekteret.
Kampen for foreldres rettigheter
Dette er en lukket gruppe som er diagnoseuavhengig. Gruppa har fokus på spørsmål innenfor  rettigheter, tjenester og bedre livskvalitet hos familiene til barn med nedsatt funksjonsevne. Gruppa har over 3.000 medlemmer.
For oss som har barn med autisme og Asperger
Dette er en hemmelig gruppe med over 1.500 medlemmer fra hele landet. Du må være facebookvenn med et gruppemedlem for å kunne legges til i gruppa. Send en facebookmelding til fylkeslagets leder (Lora Melby Rypern) hvis du ønsker å bli med i gruppa.
Informasjonsgruppe om autismespekteret
Dette er en lukket gruppe med fokus på nyttige linker istedenfor erfaringsutveksling.
Autismespekter toalettproblematikk
Dette er en lukket gruppe med få medlemmer.
Asperger Norge
Dette er en lukket gruppe rettet mot både personer med Asperger i alle aldre, personer under utredning og pårørende.
Aspergermødre
Dette er en lukket gruppe rettet mot kvinner med Asperger som har familie/barn.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer