Er du pårørende til en voksen med diagnose? Bli med i fokusgruppe i habiliteringstjenesten!

Er du pårørende til en voksen tjenestemottaker som mottar tjenester fra kommunale tjenesteytere i egen bolig og har enkeltvedtak tilsvarende 1:1 bemanning og opp til 1½ :1 bemanning?

Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus skal utarbeide kurs for personer som til daglig bistår personer med omfattende bistandsbehov i eget hjem, og skal derfor arrangere fokusgrupper der pårørende kan si hva som kjennetegner gode tjenesteytere og hvilken kompetanse/ferdigheter disse tjenesteyterne har. Resultatet fra fokusgruppene vil inngå som en del av beslutningsgrunnlaget for utforming av innhold i kursene.

Fokusgruppen vil vare i ca. to timer og vil ikke innebære noe for- eller etterarbeid for deltakerne. Fokusgruppen avholdes i Avdeling for nevrohabilitering sine lokaler på Ullevål sykehus (bygg 29). Det vil bli enkel servering og reiseutgifter innen Oslo / Akershus vil bli refundert. Prosjektet har ikke anledning til å gi annen økonomisk godtgjørelse for deltakelse.

Prosjektet startet opp i september 2011 og skal være ferdig innen desember 2012. Fokusgruppene skal holdes i uke 3/4, så ta kontakt raskt! Deltakerne vil få tilgang til prosjektets resultater.

Har du spørsmål eller er interessert, ta kontakt SNAREST med Eva Fürst, tlf. 984 70 957 eller e-post al-furst@online.no. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer