Endring: Ridning på Alna ridesenter høsten 2020.

Alna ridesenter har sett seg nødt til å utsett ridning på lørdager pga smittepress i samfunnet 

Litt avhengig av hva som skjer i Oslo, satser vi på oppstart den 21.11 
Dvs at vi bare forskyver datoene 14 dager.