Vi tilbyr ridefysioterapi også våren 2019

RIDEFYSIOTERAPI

Autismeforeningen tilbyr også våren 2019 ridefysioterapi til sine medlemmer.  Det blir ridefysioterapi i gruppe for i første omgang fem personer (kan utvides til seks) på utvalgte lørdager denne våren.

Tilbudet er i samarbeid med fysioterapeut Nora Pettersen, som har jobbet med ridefysioterapi i 9 år. Hun er også styremedlem i Norsk fysioteraputforbund, faggruppe for ridefysioterapi. Nora har en avtale med Solbakken gård på Frotveit og timene blir lagt opp som en kombinasjon mellom ridning på bane med oppgaver/instruksjon tilpasset den enkelte, og tur. Gården stiller med leier til hver hest. Hesteeier Mari Ann Herfindal er ergoterapeut og hun kommer også til å være med på de fleste timene.

  • Lørdag 23. februar
  • Lørdag 16. mars
  • Lørdag 23. mars
  • Lørdag 6. april
  • Lørdag  4. mai
  • Lørdag 11. mai
  • Lørdag 25. mai

Første gruppe kl 11-12, neste gruppe 1215-1315

Hva er ridefysioterapi?
Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapien der fysioterapeuten bruker hestens bevegelser som grunnlag i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for å trene opp balanse, styrke muskulatur, fremme symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak kan ridefysioterapi være suverent. Dette er viktig i sansemotorisk trening. Det stimulerer konsentrasjonsevnen og sosial tilpasning (hentet fra Norsk Fysioterapeutforbund, se lenke for mer informasjon: https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Ridefysioterapi). Denne filmen illustrerer også godt hva ridefysioterapi er.

Henvisning fra lege er påkrevd for å få ridefysioterapi, denne tas med ved første oppmøte. Det vil bli førstemann-til-mølla prinsippet som gjelder. Fysioterapeuten forbeholder seg retten til å vurdere om ridefysioterapi er en egnet treningsform for hver enkelt.

Påmelding skjer til deltager.no/vaar2019. For de som får plass, vil etter det første oppmøte få tilsendt faktura for samtlige syv lørdager. Faktura skal dekke egenandelen på kr 100 pr gang. Øvrige utgifter dekkes av Autismeforeningen.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer