Ny sesong med ridefysioterapi!

RIDEFYSIOTERAPI

Autismeforeningen har nok en gang gleden av å tilby ridefysioterapi til sine medlemmer, høsten 2019.  Det blir ridefysioterapi i gruppe, enten en eller to grupper, avhengig av hvor mange som meldes på. Vi har inntil 10 plasser totalt.

Tilbudet er i samarbeid med fysioterapeut Nora Pettersen, som har jobbet med ridefysioterapi i 9 år. Hun er også styremedlem i Norsk fysioteraputforbund, faggruppe for ridefysioterapi. Nora har en avtale med Solbakken gård på Frotveit og timene blir lagt opp som en kombinasjon mellom ridning på bane med oppgaver/instruksjon tilpasset den enkelte, og tur. Gården stiller med leier til hver hest. Hesteeier Mari Ann Herfindal er ergoterapeut og hun kommer også til å være med på de fleste timene.

  • Lørdag 31. august
  • Lørdag 14. september
  • Lørdag 28. september
  • Lørdag 5. oktober
  • Lørdag  19. oktober
  • Lørdag 2. november
  • Lørdag 9. november

Første gruppe kl 11-12, neste gruppe 1215-1315.

De som ikke har tilgang på transport, kan få rekvisisjon på taxi. Ta kontakt på hordaland@autismeforeningen.no for ytterligere informasjon.

Hva er ridefysioterapi?
Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapien der fysioterapeuten bruker hestens bevegelser som grunnlag i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for å trene opp balanse, styrke muskulatur, fremme symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak kan ridefysioterapi være suverent. Dette er viktig i sansemotorisk trening. Det stimulerer konsentrasjonsevnen og sosial tilpasning (hentet fra Norsk Fysioterapeutforbund, se lenke for mer informasjon: https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Ridefysioterapi). Denne filmen illustrerer også godt hva ridefysioterapi er.

Henvisning fra lege er påkrevd for å få ridefysioterapi, denne tas med ved første oppmøte. Det vil bli førstemann-til-mølla prinsippet som gjelder. Fysioterapeuten forbeholder seg retten til å vurdere om ridefysioterapi er en egnet treningsform for hver enkelt.

De som var nye på ridefysioterapien fra våren 2019, trenger ikke ny henvisning. Alle andre må ha ny henvisning.

Påmelding skjer til

Påmelding på deltager.no. Påmelding åpner 1. august. Egenandelen for medlemmer er nå 200 kr og 500 kr for ikke-medlemmer. Øvrige utgifter dekkes av Autismeforeningen.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer