En undersøkelse om funksjonshemming/ kronisk sykdom og psykisk helse

Hei!

FFO har fått midler fra Helsedirektoratet til blant annet å gjøre en undersøkelse om hva som skal til for å ha det bra når man lever med funksjonshemming eller kronisk sykdom.

Vi vet at mange kronisk syke og funksjonshemmede opplever å ha dårligere livskvalitet enn andre. En undersøkelse fra SSB viste nylig at funksjonshemmede er blant de med dårligst livskvalitet, sammen med arbeidsledige, uføre, psykisk syke og homofile.
Likevel er det ikke likhetstegn mellom det å ha en kronisk sykdom eller funksjonshemming og det å ha dårlig livskvalitet!

Med denne undersøkelsen ønsker vi blant annet å undersøke hva funksjonshemmede og kronisk syke mener er det viktigste for å ha et godt liv. Vi vil også forsøke å få tak i hvilke mestringsstrategier som er vanlig å bruke når man kjenner seg nedstemt, deprimert eller engstelig.

Undersøkelsen er ment for funksjonshemmede og kronisk syke over 16 år, og er anonym.

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=920810X247673222X69853

Tusen takk for hjelpen!

Vennlig hilsen
Ingeborg Vea
Kommunikasjonsansvarlig 
Mobil: +47  930 54 808
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
signature_1189878493
www.ffo.no. Sentralbord: 23 90 51 50
Følg oss: FFOtweet, ffo_insta,
facebook.com/funksjonshemmede

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer