En inspirerende spesialavdeling

I januar 2017 fikk vi besøk av to pedagoger fra Hauketo skole i Oslo. Skolen har en byomfattende spesialavdeling for elever med Asperger syndrom, og vi fikk høre et inspirerende foredrag om hvordan skolen legger til rette for disse elevene.
Presentasjonen inneholder nyttig informasjon om:

  • kartlegging, f.eks. for å skaffe viktig informasjon om elevens interesser og preferanser.
  • planarbeid, med konkrete eksempler på månedsplaner, ukeplaner, dagsplaner og timeplaner.
  • planlegging av undervisning, om bl.a. valg av mål og oppgaver, valg av ene-, gruppe- eller klasseundervisning osv.
  • pedagogiske pauser, dvs. vurderinger rundt friminuttene.
  • motivasjon, bl.a. om å bruke elevens interesser og ta hensyn til elevens premisser.
  • belønningssystemer, med eksempler på skreddersydde belønningsark.
  • inkludering, hvor målet er å styrke både fellesskapet, deltakelsen, demokratiseringen og utbyttet (dvs inkluderings fire oppgaver ifølge Peder Haug).
  • utfordrende atferd. Eleven er ikke vanskelig, eleven har det vanskelig.

Klikk her for å se lysarkene fra presentasjonen.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer