En film om psykisk utviklingshemming

Kunnskap om hva psykisk utviklingshemming er og hvilke utfordringer en slik diagnose kan medføre er viktig for å yte gode tjenester. NAKU har utviklet filmen ”Om psykisk utviklingshemming” som et faglig bidrag i arbeidet for gode levekår for personer med utviklingshemming.

Filmen, som nå er tilgjengelig i NAKU sin Kunnskapsbank, har fokus på hva diagnosen psykisk utviklingshemming innebærer. Personer med utviklingshemming, deres familie og ulike fagfolk bidrar i filmen for å skape best mulig forståelse for diagnosen og noen av utfordringene personer med utviklingshemming kan møte. Tema som helseoppfølging, emosjoner, kommunikasjon og selvbestemmelse blir trukket frem.

Les mer på NAKUs nettsider >>

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer