ELPIDA – E-learning platform for intellectual disability

Erasmus + KA2, prosjektnummer: 2017-1-EL01-KA204-036367

ELPIDA hadde sitt første møte med partnere i desember 2017. E-læringsprosjektet drives med midler fra ERASMUS+ og egeninnsats fra involverte partnere. Antatt avslutning av prosjektet er mai 2019.

Hovedmålet for ELPIDA er å bedre livskvaliteten til mennesker med utviklingshemming ved å gi familiemedlemmer og spesielt foreldre med barn i alle aldre, kunnskap og ferdigheter til å kunne støtte barna sine på best mulig måte.

ELPIDA skal tilby foreldrene kunnskap slik at de kan kjenne seg kompetente og trygge i oppfølgingen og myndiggjøringen av barna sine i overgangen til voksenlivet, sosial inkludering og generelt god livskvalitet.

Fra Institutt for Atferdsvitenskap ved OsloMet-storbyuniversitetet, deltar høgskolelektor/vernepleier Gerd Hilde Lunde og førsteamanuensis/vernepleier Britt-Evy Westergård som også er tilknyttet forskergruppen Aldring, helse og velferd. Andre samarbeidspartnere i prosjektet er:

 • Foundation for Research and Technology (FORTH) i Hellas (søkerorganisasjon og prosjekteier),
 • European Parents Association (EPA) i Brussel,
 • Social enterprise PUZZLE (PUZZLE) i Hellas,
 • Center for Specialpaedagogiske Boernetilbud i Danmark og
 • Internationaler Bund (IB) Südwest gGmbH Region Mitte (IB) i Tyskland

Hensikten med prosjektet er å tilby kunnskap om utfordringer foreldre er opptatt av og tilby opplæring for alle, uavhengig av sted i Europa. For å muliggjøre dette etableres en interaktiv e-læringsplattform med avansert teknologi for å skape et aktivt samlingssted og kunnskapsutveksling. Alt informasjonsmaterial skal være gratis og tilgjengelig til enhver tid. E-læringsplattformen vil fortsette å eksistere etter ferdigstillelsen av prosjektet og vil kunne dekke behov familiemedlemmer til mennesker med utviklingshemming har for fremtidige e-læringsmoduler.

Alle seks modulene som er planlagt inn i dette prosjektet, vil bli å finne på dansk, engelsk, fransk, gresk, norsk og tysk. Modulene som foreløpig er skissert inn i prosjektet er:

 • menneskerettigheter
 • kommunikasjon
 • stressmestring
 • overgangen til voksenlivet
 • seksualitet
 • aldring

Foreldre til barn med utviklingshemming i alle aldre, inviteres til å delta i en kartlegging før temaer i modulene utvikles. Linken til spørreskjemaet er: https://goo.gl/forms/RdyDwv6aUH37TUTo1

Hele e-lærings materialet evalueres før endelig ferdigstillelse.

Fremtidig nettadresse for prosjektet er: www.elpida-project.eu

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer