Ekstraordinært årsmøte i lokalllaget

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Møre og
Romsdal lokallag
Sted: Zoom videokonferanse
Dato: Lørdag 3. september 2022 kl. 14.00-14.30
Påmelding: Send e-post til mr@autismeforeningen.no så sender vi zoom-lenke.

Bakgrunnen for møtet er valg. Vi har behov for å gjøre en liten rokering mellom
vararoller og faste styremedlemmer blant medlemmene det ordinære årsmøtet har
valgt. Årsaken er at vår leder og nestleder må være blant våre faste
styremedlemmer, og ikke vara. Valgkomiteen vil legge fram sitt forslag til løsning.

Saksliste:
1.Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder, referent og 2 stemmeberettigede for underskrift av protokoll

3. Valg

De som har andre spørsmål kan ta kontakt på epost: mr@autismeforeningen.no eller
Per Martin Vikene på tlf 982 87 835.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer