Eksternt kurs om tidlig intervensjon

Nordisk atferdsklinikk (NOAK) inviterer til dagskurs om autismespekterforstyrrelser, tidlig identifisering og tidlig intervensjon. Foreleserne er Gunnar Fredriksen og Jørn Isaksen. Kurset finner sted fredag 24. oktober 2014, kl. 10.00-15.00 på Oslo Kongressenter.

Prisen er kr. 1765,- inkludert lunsj

Påmelding sendes via epost til noak.ggf@online.no innen 21.september 2014.

Les mer om dagskurset her.