E-TEAMS

VIL DU eller DITT BARN/ UNGDOM bli med på E-TEAMS i kombinasjon med SVØMMING? 😀🎮🏊🏼
Sted: Blindheim ungdomsskole.
Tid: Ettermiddag/ kveld onsdager.
Gi et hint her, eller til mr@autismeforeningen.no med alder på barn/ungdom slik at vi kan forberede oppstart med evt aldersinndeling.
Barn og ungdommer fra alle kommuner velkomne.
Mer om samarbeidet mellom Autismeforeningen i Møre og Romsdal, Ålesund kommune og Ålesund svømme og livredningsklubb:
Pilot prosjekt innen fysisk aktivitet/svømming, E-Sport og Gaming
Prosjektet er en del av E-Teams hvor intensjonen er å treffe andre med samme interesse, en fysisk og digital trygg arena hvor en kan få anerkjenning for sine digitale ferdigheter, få veiledning om FairPlay, og lære mer om å være trygg på nett, gaming/data, og folkehelse.
Vi håper og at E-Teams skal være en arena hvor foreldre/foresatte kan søke veiledning i hvordan en skal forstå og kunne ta del i den digitale verden dersom en har behov.
I sommer hadde Ålesund kommune og Aaslk sommerskole tilbud, hvor vi erfarte at E-Teams var en inkluderende arena og ønsker derfor å videreutvikle tilbudet.
Vi ønsker å komme i kontakt med barn og unge som ønsker å være med på å teste ut en pilot. Kanskje foreldre og eldre søsken som kan bidra inn som ressurs/frivillig. Vi ønsker tilbakemelding på hva som er bra og hva vi kan bli bedre på (foreldre/barn).
Slik vi ser for oss tilbudet:
ca 45 min svømming bading (dette vil starte i januar grunnet reparasjoner av basseng). En jobber med å finne alternativ aktiviteter, som orientering og geocaching.
Ca 1,5-2 timer på Gaming rommet, hvor en bruker litt tid på dagens tema, for så Gaming, sammen med Gaming kontakter og frivillige. Innholdet blir litt til når vi går ut fra også ønsker og behov.
Vi ønsker tilbakemelding i forhold til ønskelig klokkeslett, vi er fleksible i forhold til aldersgruppen som melder interesse. Evt vil vi kanskje vurdere ett tilbud for de yngste barna/ungdom, og ett senere tilbud for eldre ungdom.
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt
Anne Jensen 48090563 anne.jensen@alesund.kommune.no
Mer informasjon om prosjektet finner dere på:

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer