E-læringskurs om Autismespekterforstyrrelse hos personer med utviklingshemming

Er du tjenesteyter som jobber for personer med autismespekterforstyrrelse og utviklinghemming? Da kan du ha nytte av dette kurset: http://asf.helsekompetanse.no

Husk å logge deg inn med en gratis Helsekompetanse-konto før du trykker på «Start kurset». Hvis du ikke vil logge inn og gjennomføre hele kurset kan du i stedet velge å bare se på innholdet.

Verktøykasse for tillitsvalgte