DVD om et barn med autisme og innvandrerbakgrunn

"Når barnet har nedsatt funksjonsevne"
«Når barnet har nedsatt funksjonsevne» er en kortfilm fra Statped.  I filmen møter vi tre familier som har innvandrerbakgrunn.
– Josef (13 år) har en kromosomfeil. Foreldrene hans er fra Pakistan.
– Khadevah er en tenåringsjente med nedsatt hørsel. Foreldrene hennes er fra Afghanistan.
– Koray (4 år) har autisme. Foreldrene hans er fra Tyrkia. Han har et godt barnehagetilbud og har hatt mye framgang.
Psykolog Nadia Ansar prater med disse familiene om det å være foreldre til et barn med nedsatt funksjonsevne.  Problemstillingene som de tar opp er lette å kjenne seg igjen i, selv om de kanskje har en litt annen vri:
– Hvorfor skjedde dette akkurat oss? Kan det være et straff eller prøvelse fra Gud — eller til og med en gave?
– Hva tenker andre når de ser barnet mitt?  Tror de at dette er min skyld?  Noen foreldre velger å holde barnet skjult.
– Hvordan kan vi hjelpe barnet mestre hverdagen?  Mestring er viktig for barnets livskvalitet og utvikling.
– Hva med barneoppdragelse?  Fysisk straff og trusler kan ha negative konsekvenser for barnets utvikling.
– Hvilke tjenester finnes?  Hvilke rettigheter har vi?
– Er avlastning en god løsning for oss?  Kan vi stole på offentlige tjenester tross vonde opplevelser i hjemlandet?  Vil de følge matreglene våre?  Det kan hjelpe å huske at barn trenger avlastning fra slitne foreldre!
Ros:
+ Filmen danner et godt utgangspunkt for samtaler rundt disse temaene, for eksempel i foreldregrupper.
+ Man kan få utbytte av filmen selv om man sliter med å forstå muntlig norsk. Filmen har norsk, arabisk og somalisk tale. Den er også tegnspråktolket på norsk og tekstet på engelsk, norsk og samisk.
Ris:
– En film på 18 minutter kan dessverre bare skumme overflaten av foreldrenes tanker og erfaringer.
– Fordeler og ulemper med tospråklighet er ikke nevnt.
Filmen kan bestilles i Statpeds nettbutikk.


Tips:  I artikkelen «Andre språk» kan du finne informasjon om autisme og rettigheter på diverse fremmedspråk.  

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer