DVD om et barn med autisme og innvandrerbakgrunn

"Når barnet har nedsatt funksjonsevne"
«Når barnet har nedsatt funksjonsevne» er en kortfilm fra Statped.  I filmen møter vi tre familier som har innvandrerbakgrunn.
– Josef (13 år) har en kromosomfeil. Foreldrene hans er fra Pakistan.
– Khadevah er en tenåringsjente med nedsatt hørsel. Foreldrene hennes er fra Afghanistan.
– Koray (4 år) har autisme. Foreldrene hans er fra Tyrkia. Han har et godt barnehagetilbud og har hatt mye framgang.
Psykolog Nadia Ansar prater med disse familiene om det å være foreldre til et barn med nedsatt funksjonsevne.  Problemstillingene som de tar opp er lette å kjenne seg igjen i, selv om de kanskje har en litt annen vri:
– Hvorfor skjedde dette akkurat oss? Kan det være et straff eller prøvelse fra Gud — eller til og med en gave?
– Hva tenker andre når de ser barnet mitt?  Tror de at dette er min skyld?  Noen foreldre velger å holde barnet skjult.
– Hvordan kan vi hjelpe barnet mestre hverdagen?  Mestring er viktig for barnets livskvalitet og utvikling.
– Hva med barneoppdragelse?  Fysisk straff og trusler kan ha negative konsekvenser for barnets utvikling.
– Hvilke tjenester finnes?  Hvilke rettigheter har vi?
– Er avlastning en god løsning for oss?  Kan vi stole på offentlige tjenester tross vonde opplevelser i hjemlandet?  Vil de følge matreglene våre?  Det kan hjelpe å huske at barn trenger avlastning fra slitne foreldre!
Ros:
+ Filmen danner et godt utgangspunkt for samtaler rundt disse temaene, for eksempel i foreldregrupper.
+ Man kan få utbytte av filmen selv om man sliter med å forstå muntlig norsk. Filmen har norsk, arabisk og somalisk tale. Den er også tegnspråktolket på norsk og tekstet på engelsk, norsk og samisk.
Ris:
– En film på 18 minutter kan dessverre bare skumme overflaten av foreldrenes tanker og erfaringer.
– Fordeler og ulemper med tospråklighet er ikke nevnt.
Filmen kan bestilles i Statpeds nettbutikk.


Tips:  I artikkelen «Andre språk» kan du finne informasjon om autisme og rettigheter på diverse fremmedspråk.