Du ser det ikke før du tror det

Autismeforeningen deltar i dag på en nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0-6 år.

Konferansen skal gi kunnskap om hvordan vi kan oppdage og hjelpe utsatte barn på et tidlig
tidspunkt. Konferansen har et særlig blikk på barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep.
Hvilke tegn og symptomer skal vi se etter? Hvordan kan vi snakke med barn og foreldre om
vanskelige tema? Hvordan kan vi bedre samarbeide for at barn skal få hjelp tidlig? Hvordan
kan vi forebygge omsorgssvikt? Hva er konsekvensene av en oppvekst med omsorgssvikt?

Autismeforeningen mener det er viktig med fokus på biologiske årsaker til avvikende atferd og diagnostiseringskompetanse i Barnevernet — slik at en ikke griper inn i barns miljø og omsorgssituasjon på sviktende grunnlag. 

Familier som har barn med autismevansker er ofte utsatt for store belastninger, både
emosjonelt, økonomisk og praktisk. For utenforstående kan det virke som familiesituasjonen er
preget av omsorgssvikt, spesielt dersom en diagnose ikke er satt, uten at dette er tilfellet. For
mange familier som har omsorg for barn med autismevansker fungerer ikke avlastningstilbud og
andre støttefunksjoner tilfredsstillende, og tilsynelatende dårlige omsorgsevner kan simpelthen
være uttrykk for behov for praktisk og økonomisk støtte.

Les mer om Autismeforeningens synspunkter i bekymringsmeldingen som ble sendt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i fjor sommer:  Barnevernets inngripen i familier med barn som har autismevansker – Bekymringsmelding

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer