Dialogkonferanse for barnehager

3_puslebiter.jpg

AUTISMEFORENINGEN I NORGE, 
AKERSHUS FYLKESLAG INVITERER TIL
GRATIS BARNEHAGEKONFERANSE:

”FLERE BRIKKER PÅ PLASS FØR SKOLESTART”
en dialogkonferanse med fokus på barns utvikling.
Foredragsholder: Rune Sandberg

KONFERANSEN ER AVHOLDT.
PRESENTASJONEN FINNER DU
HER.

NEDENFOR FINNER DU INVITASJONEN OG ANDRE INFORMASJON
SOM BLE SENDT UT I FORKANT AV KONFERANSEN.  


Gjennom informative innlegg, illustrerende eksempler og erfaringsutveksling, vil deltakere bl.a. :
lære hvilke enkle tegn barnehager bør se etter
– bli bedre forberedt på gråsonetilfeller
– bli mer bevisst på egen rolle
– lære å skape gode rammer rundt bekymringssamtaler
– få tips om hvordan barnehager kan legge til rette for barn med autistiske vansker
  

Tid:
tirsdag 22. november 2011, kl. 14.30-18.00
(registrering fra kl. 14.15) 
 
Sted:
Galleri Oslo, Schweigaards gate 4.
 
Påmeldingsfristen er tirsdag 15. november 2011.
 

*** 

 Invitasjonen ble sendt til samtlige kommuner i Akershus
og til en lang liste med private barnehager.  
Vi vet dessverre at den ikke kommer fram til alle potensielle deltakere.    
Derfor håper vi at dere som abonnerer på nyhetsbrevet 
kan videresende invitasjonen til barnehageansatte 
som kan være interesserte i konferansen.  

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer