Demo Cognita

Cognita kommer til Autismeforeningen i Telemark Onsdag 26.september klokka 19.
Adresse for dagen er Torggata 10. Her blir det presentasjon av løsninger, gamle og nye,
og det er rom for å stille spørsmål.

Våre løsninger kan være aktuelle for brukere med disse utfordringene:
– nedsatt tidsforståelse, nedsatt struktur, redusert oppmerksomhet eller hukommelse,
orientering osv.
– Personer som har epilepsi og trenger varsling ifht dette.
– Personer med nedsatt evne til å kommunisere. Da tenker vi ifht nærkommunikasjon og/eller
dette med å kunne kommunisere på en enkel måte via mail, facebook osv.

Vi leverer våre løsninger ut til:
– Ulike aldre: Barn, unge, voksne og eldre
– Personer med medfødt eller oppstått kognitiv svikt
– Personer med lettere, moderate eller stor kognitiv svikt
– Personer med behov for kommunikasjonshjelpemidler, i forskjellig grad
– Personer med progredierende sykdommer som eks. parkinsson, demens, huntington
– Personer med epilepsi

NYE LØSNINGER !

Vår nye håndholdte løsningen, MULTI COMAI, er fin for unge/voksne som av ulike årsaker
har lettere kognitiv svikt. Her kan brukeren å ha hjelpemidlet i mobilen. Multi Comai kan gi
påminning til aktivitet. I tillegg til at brukeren kan legge inn aktiviteter direkte i Multi Comai
kan pårørende legge inn påminnelser via internett. SMS-feedback til pårørende kan benyttes.
Multi Comai har flere funksjoner.

GRID 2 er et kommunikasjonshjelpemiddel som i tilegg til eldre maskiner kan leveres på
iPad, iPhone og iPod. Her kan brukeren kommunisere med bokstaver eller symboler/bilder.
GRID 2 har mange muligheter som vises på demodag.

Dere kan se våre løsninger på www.cognita.no.

Med vennlig hilsen Marit Mjåland
marit@cognita.no
916 89 891
COGNITA AS

Håper vi ser mange medlemmer denne kvelden. Torggata 10, 4 etasje er adressen for kvelden.
Gå inn ved siden av Rosenvold klær og ta heisen/trapp til 4. Etasje. Der ligger kontoret til
LPP/Adhd-foreningen og Autismeforeningen. Gi gjerne en tilbakemelding om du kommer.

Hilsen oss i styret i fylkeslaget.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer