Deltatt med innspill i workshop

Autismeforeningen Hordaland lokallag deltok på innspillsworkshop arrangert av Tjenester til utviklingshemmede og byrådsavdeling for Helse og sosial Bergen kommune onsdag 26. oktober. Vi er takknemlige for at vi får gi innspill til differensierte ferietilbud som kan favne om våre medlemmers ulike behov.