Delta på samling om uføretrygd?

FFO ønsker å vite hvordan du opplever det å være uføretrygdet i den nye ordningen. Derfor inviterer de uføretrygdede til en erfaringssamling i Oslo den 28. april. FFO ønsker å samle om lag 50 personer til å dele av sine personlige erfaringer med den nye uføretrygdordningen.

Temaet er knyttet til inntektsendringer, informasjonen fra, og kontakt med NAV og Skatteetaten, samt erfaringer med å kombinere arbeid med trygd. På samlingen vil deltakerne også få en presentasjon om hva som er status nasjonalt for uføretrygdreformen.

Påmeldingsfrist: Torsdag 14. april

Sted: Thon Hotel Opera

Dato: 28. april

Mer informasjon: http://ffo.no/Aktuelt/delta-pa-samling-om-uforetrygd/

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer