Dagsseminar for voksne med Asperger syndrom 19. November 2016

Invitasjon til dags seminar for voksne (18 +)  med diagnosen Asperger syndrom.

Tid : Lørdag 19 november 2016, registrering starter kl 09.30

Sted : Sandefjord Motorhotell, Foksrødveien 21, 3241 Sandefjord

Tema : seksualitet,samliv, nærhet, følelser, arbeidsrettede tiltak.

Det vil bli overrekkelse av stipend fra Benedichtes minnefond, til Stian Orm

Pris : for medlemmer i Autismeforeningen i Norge kr 200,- pr prs, Medlemskapet er personlig, og medlemskontigent må være betalt i 2016 for å få medlemspris.

Pris : for de som ikke er medlem i Autismeforeningen i Norge kr 375,- pr prs

Påmeldings og betalings frist : bindende påmelding  innen 1. November 2016 , betaling  til konto nr 25630701484, betalingen må merkes med navn !

Påmelding til : vestfold@autismeforeningen.no, påmeldingen må inneholde : navn, adresse, tlf nr, fødselsdato (dd.mm.åååå), dersom du har behov for spesiell diett/ allergier må dette oppgis ved påmeldingen

Det er viktig at det sendes mail med påmelding, ikke bare betal inn, da får vi ikke de opplysningene vi trenger

Les fullstendig invitasjon med informasjon her : invitasjon-as-seminar-191116-pdf

Les fullstendig program for seminaret her : program-as-seminar-191116-pdf

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer