Dagskonferanse: Barn med funksjonsnedsettelse

Høgskolen i Telemark i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer 26. november en regional konferanse om familier med barn med funksjonsnedsettelse.

Konferansen har som formål å spre forskningsbasert kunnskap om hva som er viktig for familien av tilrettelegging når et eller flere barn har funksjonsnedsettelse. Vi ønsker med denne konferansen å øke kompetansen hos dagens og morgendagens velferdsarbeidere som jobber med service og tjenester ovenfor familiene, samt bedre hverdagen i familiene. Konferansen er åpen for alle interesserte.

Sted: Høgskolen i Telemark, Porsgrunn

Tid: Tirsdag 26. november 2013

Deltageravgift: kr 500,- inkl lunsj

Program:

kl 08.30 Kaffe og registrering
kl 09.30 Åpning v. dekan Marianne Hedlund
Levekår, mangfold og likestilling – familier med barn med funksjonsnedsettelse v. Anna Bjørshol, Seksjonssjef i barn-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kulturelt innslag

kl 10.45 Pause
kl 11.00 Levekår og likestilling sett i lys av familieperspektivet v. professor Jan Tøssebo, NTNU

kl 11.45 Lunsj
kl 12.45 – 15.00 Paralelle arbeidsseminarer/workshop:

Seminar 1: Minoritetsfamilier med personer med funksjonsnedsettelse
Seminar 2: Familieliv, hindringer og sårbarhet v. John-Ingvard Kristiansen (Buf-dir)
Seminar 3: Oppvekst, levekår, deltakelse og likestilling

Velkommen !

Det tas forbehold om endringer i programmet

Påmeldingsfrist er forlenget til 20 oktober.

For påmelding gå hit:
http://www.hit.no/nor/HiT/Naeringsliv-og-offentlig-sektor/Kurs-og-konferanser/Helse-og-sosialfag/Dagskonferanse-Barn-med-funksjonsnedsettelse

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer