Dagseminar om Asperger syndrom og seksualitet

Det er i underkant av tre måneder og en hel sommer til seminarene med Isabelle Hénault med tema «Asperger Syndrom og seksualitet» skal arrangeres i Trondheim, Bergen og Oslo.

Seksualitet er vanskelig nok å forvalte når man er såkalt funksjonsfrisk. Det ideelle er at begge parter skal ha det godt, noe som krever ferdigheter på mange ulike plan. Dette dreier seg om ferdigheter som for mange betoner seg som ganske avanserte. Eksempler på dette kan være nonverbal kommunikasjon, å ha – og vise empati for partneren osv.

Det har nærmest vært en vedtatt sannhet at personer med autismespekterforstyrrelser generelt og Asperger syndrom spesielt ikke kan fungere seksuelt med en partner.  Denne sannheten har blitt utfordret lenge og det har etter hvert blitt anerkjent at personer fra denne målgruppen har behov for nærhet og seksualitet akkurat som andre mennesker. Derimot er det ikke uvanlig at mange har utfordringer med akkurat denne delen av livet, og trenger ekstra bistand og støtte for å kunne ta del i dette.

Isabelle Hénault har jobbet med dette temaet i mange år, hun har hatt personer med autismespekterforstyrrelser til behandling knyttet til seksualitet, og hun har utviklet et sosioseksuelt opplæringsprogram, som kan lære den enkelte å håndtere denne delen av livet på en bedre måte.
På dagseminarene vil dere få et innblikk i Hénaults aribeid og ikke minst en gjennomgang av det sosioseksuelle opplæringsprogrammet. Hun foreleser på engelsk, men et lettfattelig engelsk.

Det er risikosport å hente inn en foreleser helt fra Canada og tro at man treffer folk med temaet. Selv om dette er et tema det har vært satt lite fokus på når det kommer til litteraturen, så synes det å ha vært etterspurt både blant personer med autismespekterforstyrrelser, deres pårørende og ikke minst fagfolk. Derfor er det underlig at såpass få har meldt seg på.

Be-Ni forlag DA er et bittelite forlag, med særdeles marginal økonomi, og vi er avhengig av en viss forutsigbarhet, dette gjelder ikke minst økonomi. Vi har fått tilstrekkelig påmeldte til at vi gjennomfører dagseminaret i Oslo, vi trenger fremdeles en del påmeldte til Trondheim og Bergen og har besluttet å holde muligheten åpen i to uker til.

Påmelding og ytterligere opplysninger finner dere på www.be-ni.no

Påmelding

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer