Siste nytt fra Autismeforeningen

Medlemssamling
Autismeforeningen i Norge inviterer til Medlemssamling!
Høringssal 1
Muntlig høring – Opplæringsloven
Autismeforeningen i Norge deltar 20. 4. 2023 på muntlig høring om forslag til ny opplæringslov - Prop. 57 L (2022-2023).
Friluftsleir for ungdom for 15 – 19 år
Autismeforeningen i Norge inviterer deg som er medlem til friluftsleir for ungdom mellom 15 og 19 år med en autismespekterdiagnose (ASD). Dette blir en aktiv og fin helg der du kan være sammen med andre med ASD, og hvor det meste av tiden tilbringes ute med friluftsaktiviteter.
Verdens autismedag 2023
Er du brukermedvirker i Autismeforeningen i Norge, eller har du lyst å bli det?
Spørsmål til Stortinget
Veiledningstelefonen stengt onsdag 15. februar
Onsdag 15. februar er veledingstelefonen stengt. Telefonen er åpen igjen dagen etter, torsdag 16. februar.
Reviderte retningslinjer for ledsagerbevis
Spørreundersøkelse

Verktøykasse for tillitsvalgte