Brukerundersøkelse

Innspill til pasient og brukerombudet i Hedmark og Oppland

Invitasjon til innspill fra din/deres erfaring fra kommunale helse- og omsorgstjenester til Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland.
Alle Pasient- og brukerombud skal i 2019 jobbe strategisk og systematisk rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester for pasienter og brukere med psykiske helseproblemer.
For at Pasient- og brukerombudet skal få et bredere informasjonsgrunnlag om de utfordringene pasienter og brukere opplever i sitt møte med det kommunale tjenesteapparatet, er 2 representanter fra styret i Autismeforeningen i Norge, Hedmark fylkeslag invitert til dialogmøte hos Pasient- og brukerombudet.
For at våre 2 representanter skal ha et godt grunnlag inviterer vi de av våre medlemmer som vil til å fylle ut innspill/erfaringsskjema. Skjemaet er anonymt og det skal IKKE brukes navn ved besvaring. Våre 2 representanter sammenfatter tilbakemeldingene/svarene slik at innspillene ikke kan knyttes til enkelt personer.

Frist for innspill er 20 april 2019.

Link til spørreskjmaet:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAEiJ7y7UBFUOFZFSk83M1c3WjMxNTQ5RDk2MTZQR0xRNy4u

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer