Fakta om: Bruk av legemidler ved autismespekterdiagnoser

Grunnleggende prinsipper

  • Det finnes ingen legemidler som virker på grunnvansken autisme.
  • Den viktigste behandling ved autisme er tilrettelegging av miljøet og individuelt tilpasset opplæring.
  • Legemidler kan aldri erstatte tilrettelegging.
  • Legemidler brukes bare overfor tilleggsvansker.
  • Epilepsi og andre tilleggslidelser/sykdommer/tilstander behandles på ordinær måte.
  • Hvis man vurderer bruk av legemidler for å redusere uro eller annen uhensiktsmessig atferd, må det også vurderes om miljøet er godt nok tilrettelagt. Er ikke tilretteleggingen god nok, må man gjøre noe med dette.
  • God tilrettelegging forutsetter kunnskap om grunnvanskene ved autisme. Viktige prinsipper er tydelighet, forutsigbarhet og hjelp til kommunikasjon
  • Dersom det i et gitt tilfelle blir brukt legemidler mot f.eks. uro, uhensiktsmessigatferd eller søvnvansker, må dette sees som et midlertidig tiltak, som må evalueres og revurderes fortløpende.

For nærmere informasjon

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer