Fakta om: Bruk av legemidler ved autismespekterdiagnoser

Grunnleggende prinsipper

  • Det finnes ingen legemidler som virker på grunnvansken autisme.
  • Den viktigste behandling ved autisme er tilrettelegging av miljøet og individuelt tilpasset opplæring.
  • Legemidler kan aldri erstatte tilrettelegging.
  • Legemidler brukes bare overfor tilleggsvansker.
  • Epilepsi og andre tilleggslidelser/sykdommer/tilstander behandles på ordinær måte.
  • Hvis man vurderer bruk av legemidler for å redusere uro eller annen uhensiktsmessig atferd, må det også vurderes om miljøet er godt nok tilrettelagt. Er ikke tilretteleggingen god nok, må man gjøre noe med dette.
  • God tilrettelegging forutsetter kunnskap om grunnvanskene ved autisme. Viktige prinsipper er tydelighet, forutsigbarhet og hjelp til kommunikasjon
  • Dersom det i et gitt tilfelle blir brukt legemidler mot f.eks. uro, uhensiktsmessigatferd eller søvnvansker, må dette sees som et midlertidig tiltak, som må evalueres og revurderes fortløpende.

For nærmere informasjon

 

Verktøykasse for tillitsvalgte