Brev fra valgkomitéen

På nyåret skal det velges nytt styre, og valgkomitéen er ute etter innspill. Fristen for å melde inn kandidater er 15.12., etter dette kan kandidater kun meldes som benkeforslag ved årsmøtet.

Brevet i sin helhet kan leses her.