Borgerstyrt personlig assistanse (BPA)

I høst 2008 arrangerte Akershus fylkeslag et halvdags seminar om Borgerstyrt personlig assistanse, med foredragsholdere fra Uloba.  Seminaret var en del av arbeidet vårt med satsningsområdet «Voksenlivet – kontinuerlig tilrettelegging.»

– Brosjyrene til Uloba finner du her.  Du kan leste dem ned eller få dem gratis i posten.

– Ulobas infobrosjyre til privatpersoner ble oppdatert i 2011.  Klikk her for å nedlaste brosjyren.   

– Noen av disse filmene om BPA ble vist på fylkeslagets høstseminar i 2008.  Her kan man se mangfoldet blant menneskene som bruker borgerstyrt personlig assistanse.

– 14 kommuner i Akershus har erfaring med Uloba per dags dato:  Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Lørenskog, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Ski, Ullensaker, Vestby, Ås, Oppegård.  Oppdatert liste finner du her.

– Are (39 år) har utviklingshemning med autistiske trekk.  Han fikk et nytt liv med BPA.  Les mer her

– NS 8435:2011 fastsetter generelle kontraktsvilkår for partene i BPA-kontrakter. I tillegg til selve standarden er det også utgitt to blanketter som kan benyttes ved kontraktsinngåelse. Les mer her.  

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer