Borgerstyrt personlig assistanse (BPA)

I høst 2008 arrangerte Akershus fylkeslag et halvdags seminar om Borgerstyrt personlig assistanse, med foredragsholdere fra Uloba.  Seminaret var en del av arbeidet vårt med satsningsområdet «Voksenlivet – kontinuerlig tilrettelegging.»

– Brosjyrene til Uloba finner du her.  Du kan leste dem ned eller få dem gratis i posten.

– Ulobas infobrosjyre til privatpersoner ble oppdatert i 2011.  Klikk her for å nedlaste brosjyren.   

– Noen av disse filmene om BPA ble vist på fylkeslagets høstseminar i 2008.  Her kan man se mangfoldet blant menneskene som bruker borgerstyrt personlig assistanse.

– 14 kommuner i Akershus har erfaring med Uloba per dags dato:  Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Lørenskog, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Ski, Ullensaker, Vestby, Ås, Oppegård.  Oppdatert liste finner du her.

– Are (39 år) har utviklingshemning med autistiske trekk.  Han fikk et nytt liv med BPA.  Les mer her

– NS 8435:2011 fastsetter generelle kontraktsvilkår for partene i BPA-kontrakter. I tillegg til selve standarden er det også utgitt to blanketter som kan benyttes ved kontraktsinngåelse. Les mer her.