Bolig – Diverse linker

Her finner du diverse bolig-relaterte linker. 
Bostøtte.  I 2009 ble nye regler innført.  Kommunalminister Magnhild M. Kleppa oppfordret alle som har lave inntekter og høye boutgifter til å ta kontakt med kommunen for å sjekke om de nå kommer inn under bostøtteordningen.
Oversikt over bofelleskap for utviklingshemmede.  I januar 2012 var det 12 bofelleskap som var ferdig eller under planlegging i Oslo/Akershus. Tangerudbakken i Oslo er best kjent, men det finnes også bofelleskap i Bærum og Nesodden.  Bofelleskap planlegges også i Ski og Nittedal.
Husleierettigheter.  Advokat Kristin Kramås forklarer regelverket rundt husleie.  De som bor i en spesialtilpasset bolig eid av kommunen har også rettigheter!  Se side 20 i linken.
«Du har rett til å bo der du vil» (og du har krav på å få tjenester der du velger å bo) av advokat Petter Kramås.  Se side 20 i linken.
Idehefte fra Akershus.  Heftet heter «Boliger – et idehefte om boformer og tjenester for mennesker med psykiske lidelser.» og er utarbeidet av en Boliggruppe med representanter fra kommunene i Akershus og Fylkeslegen i Akershus.
«Fra hjem til hjem:  Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming» inneholder bl.a. nyttige sjekkelister (se side 46), til bl.a.  kartlegging av ønsker, behov og forutsetninger.
Bladet «Utvikling» med tema bolig, fra Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU).  Les om kommunal saksgang på veien mot egen bolig, selveier leilighet, borettslag, mm.  Nummer 2, juni 2008.
Boformer er tema for «Utvikling» nummer 1/2010, utgitt av Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU).
Kartleggingsverktøy «Bolig, arbeid og nettverk.  Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov.»  Sjefpsykolog Even Myrbakk står bak skjemaet fra Avdeling for Voksenhabilitering, Nordlandssykehuset.
Hefte fra Spiss:  «Mitt eget hjem:  en guide for deg som skal flytte hjemmefra.»  Tema som tas opp i heftet er:  forberedelser til å flytte for seg selv, valg av boform, å skaffe seg bolig, renhold, matstell, økonomi, å få besøk, å reise bort.
Bolighefter fra NFU:   NFU har laget eksempelsamlinger på hvorledes personer med utviklingshemming kan skaffe seg egen bolig: «Sjef i eget hus» og «Veien fram til egen bolig.»  Sistnevnte er anbefalt av Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.   Les mer her.
Mor kjøpte leilighet til datter med autisme.  Planen var å flytte inn gradvis.  19 åringen fra Buskerud gledet seg.
Kristins drømmebolig En ung kvinne med autisme og utviklingshemning får et skreddersyd hus, fylt med utstyr som aktiviserer henne.  Huset var innflytningsklart i april 2011.  Les mer her. 
Bygger selveierleiligheter.  Leilighetene er til en ung kvinne med autisme og fire andre i Sør Trøndelag.  Kvinnens far står bak prosjektet.
Borettslag på Ullevål. En mor ble inspirert av Tangerudbakken borettslag, og fikk holdt av øverste etasje med syv leiligheter i et byggeprosjekt.  Året etter kunne sønnen og andre funksjonshemmede flytte inn.
M-18 i Oslo.  Målet for prosjektet var å utvikle en modell for botrening for mennesker med Asperger syndrom eller HFA sånn at de på sikt blir i stand til å bo i mer selvstendige boformer.  Se side 69 i linken.
Prosjekt i Nes kommune.  8 unge funksjonshemmede valgte å bygge hus sammen, i samarbeid med Nes kommune og Husbanken.  Se side 8.  Se også en oversikt over støtteordninger på side 5.
Boligplanlegging var ett av temaene på fylkeslagets dialogkonferanse 5. februar 2011.  Klikk på linken for å se lysarkene.
Mindre er bedre.  I denne artikkelen oppsummerte Autismeforeningen to rapporter om omsorgsboliger.  Temaet er også tatt opp i denne videooppsummeringen ved Jon Tøssebro og i en leservennlig NFU-artikkel.
«Ut av redet.»  På side 10 kan du lesehvordan familien til en funksjonshemmede jente i Nesodden ordnet finansiering til egen leilighet.
Knut Sigve fra Folkestad er en prisvinnende dokumentarfilm om en mann med utviklingshemning som må flytte til egen leilighet.  Filmen kan bestilles her.  
Vedlikeholdskalender for bolig.  Gratis og praktisk. 
«Å bo slik er risikosport.»  NRK skriver:  «Ei kvinne fra Namsos døde av knivstikkene hun fikk på dette bo- og servicesenteret. Nå mener en NTNU-forsker at kommunene bygger for store institusjoner med grupper som ikke bør leve under samme tak.»
 
Tips:  Har du hørt om Camphill landsbyene? Det er også lurt å lese artikkelen vår om boligdiskriminering.
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer