Bolig – Camphill

«Camphill-landsbyene tilbyr et helhetlig bo- og arbeidsfellesskap for unge og voksne med særlige omsorgsbehov. Landsbyene er grunnet på ideen om et levende og aktivt samfunn der omsorgstrengende og medarbeidere, eventuelt med sine familier, bor sammen i store og små husfellesskap.»

«I arbeidstiden er alle sysselsatt med landsbyens mange arbeidsoppgaver; med håndverksvirksomhet i ulike verksteder, jordbruk, matlaging og hushold. Det legges vekt på nærhet til natur og mennesker.  Pleien av husdyrene, dyrkingen av jorda, arbeidet med tekstil, tre og leire gir livsnære erfaringer og har en positiv og styrkende virkning.»

«I Camphill-landsbyene pleies et variert kulturliv med teateroppførelser, sang og musikk, høytidsfeiringer og utflukter. For medarbeiderne tilbys egen utdanning samt foredrag og fagseminarer.»

I tillegg har en av landsbyene (Vallersund gård) et utdanningsprosjekt som heter FRAMskolen.  Prosjektet er beskrevet i en artikkel i bladet «Under lupen.» 

Du kan også lese en fin reportasje om Vidaråsen landsby i NAKU bladet «Utvikling» (nr. 2, juni 2008). Artikkelen er på side 12.

Vidaråsen landsby er også temaet for en lengre videoreportasje på Empo-tv.  Velg tv-sendingen fra 24. mars 2011.

Ikke alle er positive til Camphill landsbyer, som er tross alt en segregert løsning.  Les debatten på side 4 i Fontene 11/2011

Fylkeslaget har laget en over Camphill landsbyene i Norge (med linker).  Se vedlegg nederst på denne siden.

Mer informasjon om Camphill finner du på www.camphill.no

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer