Boktips: Kristin og de andre

Bokomslag:  Kristin og de andre I heftet «Kristin og de andre» finner du både verktøy, metoder og inspirasjon.   Kristin har barneautisme, men takket være langvarig og systematisk trening er hun i dag en yrkesaktiv, sosial og glad ung dame med god livskvalitet.  Heftet er skrevet av Ellen Kleven sammen med moren til Kristin. 

En medfølgende CD inneholder eksempler og mal.  Les mer her.  Boka kan bestilles gjennom Autismeforeningen

 


Innholdsfortegnelse:

Innledning

Kristin
– De første årene:  noe var galt
– Hvem trente hvem?

 Det terapeutiske bakteppet:  autisme
– Symptombildet
– Språk
– Kommunikasjon
– Sosialt
– Planleggings- og organisasjonsvansker
– Emosjonelt

– Pedagogiske konsekvenser

Hvordan lærer Kristin?  Kristins pedagogiske historie
– Utfordring nr 1 Å bli mottagelig for læring: en atferdsteoretisk tilnærming
– Utfordring nr 2 Å forstå verden: fra det enkle til det komplekse

– Hvordan lærer Kristin?  En foreløpig oppsummering
– Gjennom rigiditet til fleksibilitet og selvstendighet
– Fra umiddelbar belønning via tegnøkonomi tegnøkonomi til naturlig mestring
– Kristin har kommet langt

Første etappe:  barnehagen

– Følelser og atferd

– Instruksjonskontroll
– Frustrasjonskontroll

Språk og kommunikasjon 

– Artikulasjonstrening
– Setningstyper
– Begrepstrening
– Staving, skriving, lesing
– Kognitive ferdigheter
– Kommunikasjon og språklig samhandling

– Sosiale ferdigheter

– forberedende leketrening-
– Leketrening på avdeling
– Annen samhandling med barn

Andre etappe:  grunnskolen
– Følelser og atferd
– Instruksjonskontroll
– Tegnøkonomi og reduksjonsprosedyrer
– Språk og kommunikasjon
– Sosiale ferdigheter / samhandling
– Selvstendighet og arbeid

– Skriftstyring
– Avtaler og regler
– Dagsplan med innlagte valg
– Alenetrening: selvstendighetstrening/impulskontroll

Tredje etappe:  videregående skole
– Følelser og atferd
– Språk og kommunikasjon
– Sosiale ferdigheter
– Selvstendighet og arbeid

Fjerde etappe:  voksenopplæring/prosjekt
– Følelser og atferd
– Selvstendighet og arbeid
– Arbeidsferdigheter/ADL
– Språk og kommunikasjon
– Sosiale ferdigheter
– Fritidsferdigheter

Svenneprøver
– Julemesser
– Besøk

Mine sirkler – en kort bruksanvisning

«Ping-Pong»
– Bruksanvisning
– Trinnvis gjennomgang av trening knyttet til «Ping-Pong»
– Eksempel på program
– Eksempler på særtreningsprogram
– Forarbeid til «Ping-Pong»: arbeid med tema
– Samtaletrening «Ping-Pong»
– Delmål 1: Stille spørsmål for å lære mer om andres tema
– Delmål 2: Gi motinformasjon
– Delmål 3: Komme med synspunkter

Andre verktøy og metoder brukt i undervisningen av Kristin
– Innlæringsprogrammer
– Skriftstyring
– Temaplate
– KAT-kassen
– +/- skjema
– Sosiale historier og visuelle forklaringer
– Comic strips (tegneseriesamtale)
– Belønning/Tegnøkonomi
– Avtaler
– Støttesamtalen

Rammevilkår
– Ressurser og organisering
– Fagteamet
– Koordinator
– Veiledning
– Prosjektorganisering
– Treningsleilighet
– Individuell plan (Habiliteringsplan)
– Sårbarhet og flaskehalser
– Overganger
– Ansvarspulverisering
– Sprikende praksis
– Kritiske suksessfaktorer

Konklusjon

Aktuell litteratur og linker


 Tips:  Det finnes også en dokumentarfilm om Kristin 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer