Bokgave til Ahus i 2009

ahus_logo.jpgPå Ahus 3. desember 2009 markerte fylkeslaget den Internasjonale dagen for funksjonshemmede, sammen med Handikappede barns foreldreforening (HBF) og Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU). 

Fylkeslederen i NFU holdte et kort innlegg om FN-merkedagen, og foreningene ga Barnehabilitering en fin boksamling til venteværelset.  Nå kan besøkende lese barnebøker om autisme, Asperger og andre diagnoser, og kose seg med tilrettelagt barnelitteratur.  Les mer om markeringen her.