Bøker på norsk – Diverse

Del på Facebook

Asperger syndrom:  historier fra hverdagslivet:  en mentaliseringstest for personer med Asperger syndrom eller høytfungerende autisme.  av Nils Kaland.   Boka gir ei kortfattet innføring i sentrale særtrekk hos personer med Asperger syndrom og høytfungerende autisme. Forfatteren presenterer en test han har utviklet for å utlede personens evne til å tolke kommunikasjon i en sosial kontekst.  © DnBB
Autisme og livsløp:  perspektiv på livskarrieren til 10 av de først diagnostiserte i Norge.  av Svein Solbakken.  Livshistoriene i boken gir et tilbakeblikk på et tildels tragisk kapittel i norsk sosialhistorie. Samtidig viser de hvordan foreldrene gjennom et stort engasjement for sine funksjonshemmede barn opprettholder kontakt og kontinuitet gjennom alle livsfaser.  © DnBB
 
Barn, ungdom og voksne med Asperger syndrom:  normale, geniale, nerder? av Christopher Gillberg.  Boken presenterer viten om Asperger syndrom. Den gir informasjon om diagnostiske kriterier, forekomst og symptomutvikling under oppveksten. Dessuten tar den for seg assosierte psykiske problemer, bakgrunnsfaktorer og prognose. Har litteraturliste og stikkordregister. © DnBB AS

Den merkelige hendelsen med hunden den natten.  En roman av Mark Haddon. 
Christopher er femten år og lider av en mild form for autisme. En dag finner han hunden til Mrs Shears stukket i hjel med en høygaffel og bestemmer seg for, som selveste Sherlock Holmes, å løse mysteriet. Men under den døde hunden ligger løgner og mørke følelser begravet, og Christophers søken etter synderen leder han mot hans far og hans mor, som skal ha dødd av slag, men er det virkelig slik det er? © DnBB

Mine penger.  Undervisningsmateriell i privatøkonomi i lettlest form. Sammen med boken følger CD med regnskaps-og busjettark i Excel. Materiellet er tilpasset barn, unge og voksne med særskilte behov. 

Å leve med Asperger:  åpenhet, selvtillit, diagnotisering.  Dinah Murray (redaktør).  Boka tar opp de utfordringene man står overfor når man selv eller andre i nærmeste familie har fått diagnosen Asperger syndrom. Boka presenterer en bred samling av personlige, profesjonelle og forskningsbaserte beretninger. 
 

 

 

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer