Bøker om ASK og andre språkrelaterte temaer

 bokomslag:  Lær meg språk

Her har vi samlet bøker om ASK og andre språkrelaterte temaer.  Boktipsene her er kun til informasjon og inspirasjon.  De er ikke en anbefaling, verken av bøkene eller de kommersielle nettsidene vi linker til.   Det er lurt å sjekke biblioteket i kommunen.  Selv om de ikke har boka du leter etter, kan de likevel prøve å ordne fjernlån fra et annet bibliotek. 


Bøker om ASK

«Alternativ og supplerende kommunikasjon» (2002) av Stephen von Tetzchner og Harald Martinsen.  Denne boken gir en oversikt over  de ulike kommunikasjonssystemene for barn, ungdommer og voksne som trenger ASK.  Boken drøfter forhold som er av betydning ved valg av kommunikasjonssystem, og gjør rede for de viktigste prinsippene i utredning og opplæring.  Dette er en totalt revidert utgave av «Språk og funksjonshemning.

«Utfordringer og undringer.»  Boka er en artikkelsamling fra Statped Vest.  Én av artiklene er «Ja, vi kan: Viktige faktorar ved tilrettelegging for alternativ og supplerende kommunikasjon med barn», skrevet av Jenny S. Hysing.  

Oversikt over bøker og DVDer om tegnstøttet kommunikasjon.  «Ett skritt foran» har laget en liste over relevante bøker og DVDer som er til salgs.  Andre eksterne ressurser finner du i menyen til høyre for lista.

Oversikt over svenske bøker om alternativ- og supplerende kommunikasjon

Tips:  Les mer om ASK i fylkeslagets artikkel «Viktig å vite om ASK.»  

 Bøker om andre temaer innen språk og begrepsopplæring  

«Lær meg språk » (oversatt til norsk i 2010) av Sabrina Freeman og Lorelei Drake.  Dette er en meget omfattende og praktisk arbeidsbok bygget på behavioristiske prinsipper. Boken (med medfølgende CD) retter seg mot barn og unge med autisme/Asperger som trenger opplæring i mer avansert språk.  

«En veileder om begrepslæring.» Barn og unge med språkvansker har ofte problemer med å forstå og forklare hva dagligdagse ord betyr. Denne veilederen beskriver hvordan man kan arbeide med vanlige ord og begreper med fokus på ordenes innhold, form og bruk.  Kr. 150.

«Selektiv mutisme hos barn og unge.  En veileder» (2012 utgave) av Kathe Lundahl, Beate Ørbeck og Hanne Kristensen.  Hensikten med veilederen er å spre kunnskap om tilstanden. Forfatterne har lagt særlig vekt på hvordan fagfolk kan utrede tause barn og bistå barnehager og skoler med tidlig veiledning og andre tiltak. Veilederen inneholder også forskjellige versjoner av et nyttig kartleggingsverktøy.

«Målrettet miljøarbeid: Anvendt atferdsanalyse: Språk, dagliglivets ferdigheter og problematferd» (2008, 2. utgave) av Hans Horne og Bjarne Øyen. Målrettet Miljøarbeid del 3 beskriver hvordan disse tehnikkene kan anvendes for å hjelpe utviklingshemmede til å bli mer selvstandige. Boka innleder med gjennomgang av godt utprøvde program for å lære språk og sosiale ferdigheter.Dette er en bokserie på 3 bøker, utgitt av grd forlag.

«Flere språk, flere muligheter» (2012) av Espen Egeberg, som jobber i Statped.  Boka gir en oversikt over internasjonal forskning og praksis innen flerspråklig pedagogikk og spesialpedagogikk.  

«IKT i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring» (2011), utgitt av Bredtvet kompetansesenter. Oppmerksomheten rettes spesielt mot barn som strever med språk, tale, lesing og skriving, men både programvarene og de metodiske tilnærmingene er relevante for opplæring av alle barn, i følge Statped. 

Språk og dysleksi” (2012) av Turid Helland. Boken tar for seg forholdet mellom muntlig og skriftlig språk, normal og avvikende språkutvikling, ulike faglige tilnærminger til dysleksi, dysleksi og flerspråklighet, dysleksi og matematikk, samt dysleksi og vanlige tilleggsvansk
er. Videre blir prinsipper for utredning og tilrettelegging drøftet.

Barns læring om språk og gjennom språk: Samtaler i barnehagen” (2011) av Liv Gjems, Gunvor Løkken (red.) og Willy Aagre.  Forfatterne av denne boka retter derfor oppmerksomheten mot hvordan barn tilegner seg kunnskaper og språk gjennom samtaler med de voksne og andre barn i barnehagen.  Fokuset er ikke på spesialpedagogikk men på både de spontane hverdagssamtalene og de samtalene som førskolelærere har forhåndsbestemte intensjoner med.

«Håndbok i språkstimulering for foreldre og pedagoger» (revidert utgave, 2012) er skrevet av en spesialpedagog som også har en sønn med særskilte behov.    


DVD/film

«Foreldre som ressurs.» DVDen er ment som en idébank, først og fremst som en del av veiledningsprogrammet «Foreldre som ressurs.»  Målet er å oppmuntre til bedre samspill mellom barn med språkvansker/språkforsinkelser og deres foreldre. 


For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer